BESTUUR ROTTENRIJK

Stichting Rottenrijk
Elzendreef 29
5386 GR Geffen
Mail: secretariaat@rottenrijk.nl
KvK ‘s-Hertogenbosch: 41081263

Leden bestuur
Hans Schalks (voorzitter)
Randy van Dijk (penningmeester)
Karel van Rijn (secretaris)
Rens van Wanrooij (bestuurslid)
Esther Westerlaken (bestuurslid)
John van den Heuvel (bestuurslid)
Peter Zwollo (bestuurslid)

Dat besturen niet saai hoeft te zijn, blijkt wel tijdens de vergaderingen van het bestuur. Elke laatste donderdag van de maand komen ze bij elkaar om in een ongedwongen sfeer alle agenda-items te bespreken. En dat zijn er nogal wat: elke maand weer een bomvol A4tje. Gelukkig maar, want dat betekent dat er in het Rottenrijk veel gebeurt. Niet alleen met carnaval en in de aanloop ernaartoe, maar ook de rest van het jaar organiseren de zelfstandige werkgroepen allerlei activiteiten. De korte lijnen met het bestuur zorgen voor een snelle en doeltreffende communicatie.
Al deze activiteiten hebben onderdak nodig. Daarom fungeert het bestuur als contactpersoon met Stichting Horeca. En weer is samenwerking het sleutelwoord: de kartrekkers van de werkgroepen gaan samen met een bestuurslid en de horeca om tafel, om ervoor te zorgen dat alles naar ieders tevredenheid verloopt.
Er wordt over meer dingen vergaderd dan alleen de drukke activiteitenagenda: ook de subsidieaanvragen, vergunningen, verzekeringsportefeuille en financiën worden behandeld. Om de financiële draagkracht van het Rottenrijk te waarborgen, wordt er goed op de uitgaven gelet. Bovendien moet er ook voldoende geld in het laadje komen om alle activiteiten te kunnen organiseren.
En dan nóg hebben we lang niet alle agendapunten behandeld. Want de aanzet voor nieuwe projecten, zoals de bouw van een Rottenrijkse app en de vernieuwing van de website, staat ook steevast op de agenda. Alle nieuwe ideeën worden enthousiast onder de loep genomen want iets leuks begint vaak met een goede stimulans.
En dan is er nog het jaarlijkse themalogo en de uniforme berichtgeving in kranten en social media: het is belangrijk om als één gezicht naar buiten te treden. Het jaarlijkse motto en themalogo worden dus breed uitgerold over alle werkgroepen.
Misschien wel het allerbelangrijkste onderwerp is de toekomst. Regeren is vooruitzien, dus ook het toekomstbeleid komt regelmatig ter sprake, met als belangrijk onderdeel het enthousiasmeren van de jeugd.

En dit is nog maar een kleine greep uit de agenda van…

Bestuur Rottenrijk