ROTTENRIJKER

Een boek vol herkenning

Dat chaos niet alleen een theorie is, blijkt wel uit de vergaderingen van het kernteam van de Rottenrijker. Maar in die chaos zit wel degelijk een goede basis: eensgezindheid. We willen stuk voor stuk een mooie krant maken en die komt niet zo maar uit de lucht vallen.
We baseren ons op het carnavalsthema, spuwen ideeën die weer benen moeten krijgen. In welke vorm gaan we het gieten, wie gaan we interviewen, hoe, waar en wanneer gaan de mensen op de foto. Wie regisseert de fotosessies, wie maakt de afspraken, wanneer moeten de teksten af zijn, wie onderhandelt er met de drukker en welke datum houden we aan voor de proefdruk. Het is zomaar een greep uit de vele dingen waar we ons mee bezighouden. En dan hebben we het nog niet gehad over het lettertype (dat lijkt een bijzaak, maar is o zo cruciaal want iedereen, met of zonder bril, moet de teksten kunnen lezen), het formaat van het boek, de typografie, het redigeren van teksten en het zorgvuldig doornemen van de proefdruk. Om over de advertenties nog niet te spreken: zonder onze adverteerders geen Rottenrijker!
Het lijkt zo simpel en eigenlijk is het dat ook. Want ook al is het een creatieve chaos, met een goed team brengen we er lijn in. Een gezellig team met organisatie- en schrijftalent, vormgevers, en mensen met werkelijkheidszin die het hele plan kunnen ankeren. Een goed idee staat immers nooit op zichzelf. Een goed idee wordt aangevuld en verfijnd zodat er uiteindelijk een gezamenlijk project staat. Met grote voeten en stevige benen. Dat kan als je allemaal hetzelfde doel hebt: een mooi carnavalsboek waarin iedereen zich herkent.

Team Rottenrijker