ERELEDEN ROTTENRIJK

Zoals de kop aangeeft: de ereleden van Stichting Rottenrijk.
In de geschiedenis van het Rottenrijk is het protocol iets aangepast. Leden van de stichting, bestuur en leden van de raad van 11 of kartrekkers komen hiervoor in aanmerking als ze 22 jaar aktief zijn geweest. Voor de leden van Hofkapel de Pompzwengels geldt dat als ze 25 jaar aktief zijn. Deze personen hebben op het terrein van deelname, bestuurslidmaatschap(pen), ondersteuning of sponsoring, muzikaliteit of anderszins blijk gegeven van een grote betrokkenheid bij het Rottenrijks Carnaval gedurende een lange reeks van jaren. Zij worden op deze wijze geeerd voor deze bijdrage en bijgeschreven in de annalen van onze stichting.
Volkomen terecht!!

Onze Ereleden:

Maninka van Rooij
Maninka van Rooij
Antoine Schuurmans
Antoine Schuurmans
 Ricardo Caspers
Ricardo Caspers
Gilbert vd Meulenreek
Gilbert vd Meulenreek
Adrie van Lieverloo
Adrie van Lieverloo
Petra van Erp
Petra van Erp
Antoon Bierings
Antoon Bierings
Harry van Erp
Harry van Erp
Henk van Amstel
Henk van Amstel
Jan van Rooij
Jan van Rooij
Marinus van Erp ✟
Marinus van Erp ✟
Willy van Erp
Willy van Erp
Jan Willemse
Jan Willemse
Henk vd Heijden ✟
Henk vd Heijden ✟
Jan van Schijndel ✟
Jan van Schijndel ✟
Antoon van Lith
Antoon van Lith
Bijs Heijmans ✟
Bijs Heijmans ✟
Rien van Alebeek ✟
Rien van Alebeek ✟
Paul Swiebe ✟
Paul Swiebe ✟
Gerard Velthuis ✟
Gerard Velthuis ✟