COPYRIGHT

De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciele prive-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Carnavals stichting Rottenrijk

Het is ondoenlijk om alle mensen, die voor de camera van onze fotograaf komen, toestemming te vragen de foto(‘s) te mogen gebruiken op website, Facebook, mailings en affiches. Mocht iemand om privacy redenen bezwaar hebben tegen het plaatsen of gebruik van één of meerdere foto’s, dan kunnen zij contact opnemen via ons secretariaat (secretariaat@rottenrijk.nl) onder vermelding van de betreffende foto(s).
Deze foto(s) zal(zullen) dan onmiddellijk worden verwijderd. Foto’s zullen onder geen enkele voorwaarden aan derden worden verstrekt.

Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.

DISCLAIMER

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Carnavals stichting Rottenrijk zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Blaaskapel de Pompzwengels geeft geen enkele garantie noch aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites of het niet functioneren van diensten welke worden aangeboden via hun internetsites.

Carnavals stichting Rottenrijk en de aangestelde webmaster kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of gegevens hiervan, óf met de tijdelijke onmogelijkheid de site te kunnen raadplegen. Tevens kan onze stichting of de door de stichting aangestelde webmaster niet aansprakelijk gesteld worden voor het oneigenlijk gebruik of publicatie van artikelen of foto´s van deze website in publicaties bij derden.